Reflektirajuća traka za pješake, rolere, trkače Ispis

Reflektirajuća traka
42 cm (širina 3 cm)

Šifra: 00007

(Savitljiva traka bez čička)

slika slika
  • savitljiva reflektirajuća traka
  • žuta boja ili siva boja
  • reflektirajuća traka za
    pješake, rolere, trkače

Odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (HR)

Za pješake
(3) Pješak, koji se kreće kolnikom, dužan je noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak koji postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.

Šifra:
00007
Reflektirajuća traka 42 cm
Proizvod trenutno nije dostupan za prodaju.